ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρχική / Η Χορωδία / Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου

Δ.Σ. συλλόγου (Τωρινό)

Πρόεδρος : Κάντζιος Εμμανουήλ 

Αντιπρόεδρος : Πιστιώλας Νικόλαος

Γενική γραμματέας : Σκούμπα Ελένη

Ταμίας : Ζιούζιου Χαρούλα 

Υπεύθυνη παραστάσεων & δημοσίων σχέσεων: Παλαβού – Πιστιώλα Ρένα

Εξελεγκτική επιτροπή:

Πρόεδρος: Ζορμπάς Ιωάννης

Μέλος: Αφούρα Μαρία

Μέλος: Τσούτσουρη Ιουλία

Δ.Σ. συλλόγου (Προηγούμενο)

Πρόεδρος : Κάντζιος Εμμανουήλ 

Αντιπρόεδρος : Πιστιώλας Νικόλαος

Γενική γραμματέας : Σκούμπα Ελένη

Ταμίας : Ζιούζιου Χαρούλα 

Υπεύθυνη παραστάσεων & δημοσίων σχέσεων: Παλαβού – Πιστιώλα Ρένα

 

Εξελεγκτική επιτροπή:

Πρόεδρος: Αφούρα Μαρία

Μέλος: Ασμή Ειρήνη 

Μέλος: Τοπούζι Άλμα

Δ.Σ. συλλόγου (Πρώτο)

Πρόεδρος : Σιόμος  Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος : Κουρτέλη Αλέκα

Γενική γραμματέας : Σκούμπα Ελένη

Ταμίας : Τσούτσουρη Ιουλία

Υπεύθυνη παραστάσεων & δημοσίων σχέσεων: Παλαβού – Πιστιώλα Ρένα

 

Εξελεγκτική επιτροπή:

Πρόεδρος: Αφούρα Μαρία

Μέλος: Παπαγόρας Γιάννης

Μέλος: Πουλιάνας Θωμάς

elGreek